Allt hör ihop

Som vi tidigare varit inne på i många utav våra inlägg här på sidan, är det viktigt att träna och att röra på sig i den utsträckning som man klarar av för att må så bra som möjligt som människa. Men vad händer när olika delar av din hälsa sviktar så pass mycket att du tvingas avsluta dina träningsrutiner och hur kan du undvika att denna situation uppstår?

När vi tränar och rör på oss i allmänhet leder detta till en rad fördelar mot att endast leva passivt stillasittande. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Din kondition och ork blir antingen bättre eller håller sig åtminstone på en högre nivå. Du sover bättre, vilket enbart i sig är nog för att du ska förstå vikten av att röra på dig. Din kropps leder och muskler håller sig bättre i trim, vilket leder till bättre hållning och en rad andra positiva effekter. Dessutom kan vi lova att du kommer känna dig allmänt bättre och gladare som person. Träning frigör nämligen endorfiner som våra kroppar själv producerar, ett ämne med en rad olika egenskaper men som enklast kan förklaras med effekten att det gör oss mer harmoniska rent generellt.

Käppar i hjulet

Den dag du av olika anledningar tvingas ändra dina träningsrutiner eller avsluta dom helt och hållet på grund av försämrad hälsa, är också den dagen du tyvärr kliver in i ett negativt hamsterhjul som kan vara svårt att ta sig ur. Ditt försämrade tillstånd som tvingar bort träningen för nämligen med sig fler negativa delar än bara den direkt påverkan i sig. Alla positiva effekter du förr kunde dra nytta av kommer tyvärr med tiden att avta mer och mer, vilket gör att du i slutändan tvingas att tampas med mer än vad som kan tyckas vara rättvist.

Den träning som du tidigare utfört har såklart inte varit förgäves. En starkare och mera välmående kropp har lättare att återhämta sig och därför också att tillfriskna, vilkets trots allt får ses som en seger i sammanhanget.

Förebyggande åtgärder

Vissa sjukdomar och skavanker är tyvärr något vi själva inte kan göra mycket åt. Det finns dock en hel del vi kan göra för oss själva som vi ofta negligerar. Vi människor jäktar ofta genom våran tillvaro utan att ta oss tiden att känna efter, och om vi mot förmodan ändå skulle känna indikationer på att något inte står rätt till, brukar många ändå skjuta detta åt sidan istället för att på ett tidigt stadium motverka problemen.

Det gäller allt lyssna på kroppen och att ta hand om den genom att i tid vidta åtgärder för förbättring. Det kan röra sig om något så pass enkelt som att ge dig själv tid för vila, för att förhindra att du går in i väggen. Att du tar hand om kroppsdelar som alltför många gånger kommer i skymundan tills det är för sent och som sedan hindrar dig från att kunna vara aktiv. En annan väldigt viktig sak är att se till så att kroppen får i sig alla de byggstenar den behöver för att orka med och vara frisk. Dessa kan du i stor utsträckning få i dig genom varierad och näringsrik kost men ibland kan det vara bra att som komplement även äta någon form av kosttillskott.