Återhämta dig efter en skada

Att kunna röra på sig och använda sin kropp är inte alltid en självklarhet. Ibland sätter sjukdom eller olycksfall stopp för rörligheten. Då får man anpassa sig till situationen och försöka göra det bästa av den.

Återhämtning

Om man till exempel är van att springa och får en stresskada i vadmuskeln kan man använda sig av ”aktiv återhämtning”. Det innebär att man under en period byter träningsform från joggning till simning eller spinning för att inte påfresta det drabbade området.

Lyssna till kroppen vid lättare skador

Man bör lyssna till sin kropp. Många idrottsskador uppkommer för att man felbelastar en muskel eller led, och detta kan i sin tur uppstå på grund av muskelsvaghet. I dessa fall kan rehabiliteringsträning för att stärka svaga muskler vara bra, samtidigt som man undviker den typ av motion under vilken skadan uppstod.

Aktivering och tryckavlastning viktigt vid sängläge

Skulle man hamna i en situation där man blir sängliggande under en längre period, till exempel efter en olycka eller vid en svårare sjukdom, är det viktigt för personer som har dålig blodcirkulation att få hjälp att röra på sig så mycket som möjligt. Annars kan trycksår lätt uppstå. För att motverka trycksårkan man också skaffa en särskild tryckavlastande madrass att använda under sjukdomstiden. Trycksår är så pass vanliga bland sängliggande att man till och med uppmärksammar dem med en särskild dag (trycksårsdagen) för att lära ut hur man motverkar dem. I de flesta fall får man hjälp av en sjukgymnast att återfå rörligheten efter skador som lämnar en sängliggande. De designar då ett specialanpassat program för individen.

Anpassa aktivitet till kroppens förmåga

Har man drabbats av en skada och har blivit ordinerad vila eller sjukgymnastik kan man ändå aktivera sig efter kroppens förmåga. Beroende på hur allvarlig skadan är kan man antingen byta träningsform helt eller delvis under en period, eller följa sjukgymnastens rekommenderade träningsprogram.