Att arbeta som sjuksköterska

Att arbeta som sjuksköterska innebär att du har ett så kallat legitimationsyrke och din titel är skyddad så att ingen annan kan arbeta som sjuksköterska om man inte har den legitimationen. Det är varierande arbetsuppgifter inom olika arbetsplatser men hela tiden så är omvårdnad det som är det viktigaste i arbetet.

Du kan arbeta på vårdavdelningar inom landstingens sjukhus men också inom äldrevården inom olika kommuner. Arbeten finns också inom den privata sektorn och olika läkarmottagningar med privatläkare. Du kan vara anställd via ett landsting eller genom privata alternativ som bemannar olika tjänster genom uppdrag från landsting, kommuner eller vårdgivare som driver mottagningar i privat regi.

Arbetssysslorna är som sagt väldigt varierande beroende var man arbetar. Vissa sjuksköterskor vidareutbildar sig inom något specialområde och det kan vara fråga om Anestesisjukvård, Intensivvård, Operationssjukvård, Kirurgisk vård och vård av äldre. Grundläggande för arbetet är omvårdnad och man har ett ansvar för olika medicinska ordinationer. Många gånger så får du en handledarroll för nyutexaminerade.

Skulle du vilja utmana dig själv så kanske ett arbete för Läkare utan gränser skulle vara något som passar dig. Att arbeta som sjuksköterska i annat land kan innebära ett stort ansvar. Många gånger så är utbildning av den personal som redan finns på plats. Det finns en del krav som måste prickas av innan du kan åka iväg utomlands. Bland annat så är minst två års arbetslivserfarenhet det som krävs av dig. Du får genomgå en utbildning i regi av Läkare utan gränser.