Dålig hälsa kan bero på dricksvattnet

Vatten är livsviktigt för människan och varje dag bör du tänka på att få i dig tillräckligt. Det är så klart också viktigt att vattnet är av god kvalitet. Vi svenskar tror ofta att vårt dricksvatten är perfekt. Det är självklart en lyx att kunna ha fräscht vatten i kranen så som vi har, men sanningen är faktiskt att det svenska dricksvattnet från egen brunn ofta är ganska långt ifrån perfekt.

Höga halter av järn

Det vanligaste och största problemet med dricksvattnet runt om i Sverige är för höga halter av järn, skriver NorraSkåne. Livsmedelsverket har en rekommendation som säger att halten järn inte bör överstiga 0,2 två milligram per liter. Värt att notera är att det inte finns någon direkt gräns för när vattnet ska ses som odrickbart. En del svenska hem har halter på långt över rekommendationsgränsen. Järnhalter på mellan 1.1 och 2.87 har funnits i vattentester på olika platser runt om i Skåne.

Egna brunnar – en potentiell fara

Det finns något vackert med tanke att ha en egen brunn och ta upp sitt eget vatten. Det gäller dock att det sköts på rätt sätt. Det är viktigt att kontrollera så att vattnet inte har för höga värden av järn eller andra metaller. När du har egen brunn så är också reningen av vattnet ditt eget ansvar, men du kan få hjälp att testa vattnet för att se vilket vattenreningsfilter just du behöver.

Olika faror beroende på ämne

Olika ämnen ger så klart olika symptom. När det gäller höga halter av järn kan några symptom vara magproblem så som illamående, kräkningar och diarré. Tungmetaller kan orsaka ännu värre symptom. De senaste åren har några svenska kommuner drabbats av förorenat dricksvatten, som i Östersund och Skellefteå där en parasit var boven.