Fördelar med träning

Rörelse och träning är oerhört gynnsamt både fysiskt och mentalt. Det bidrar till en friskare kropp och ett gladare sinne. De fysiska och mentala fördelarna du får av att träna kommer även att hjälpa dig i andra delar av livet.

Fördelarna är många och här är en lista på några av dem:

  • Bättre kognitiva egenskaper (till exempel minnet, problemlösning, koncentrationsförmåga, (tänkande med mera.).
  • Mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Starkare ben och muskler vilket motverkar benskörhet och muskelförtvining.
  • Ökad syreupptagningsförmåga.
  • Bättre motorik vilket i sin tur gör det enklare att genomföra fysiska vardagssysslor.
  • Starkare immunförsvar.
  • Motverkar fetma.
  • Kan bidra till lägre blodtryck.

Positivt för den mentala hälsan

Några ytterligare fördelar med träning är minskad stress och oro. Vid intensiv fysisk ansträngning frisätter kroppen endorfiner vilket ger oss en känsla av lycka och välmående. Dessutom bidrar träning till bättre sömn, starkare självkänsla och självförtroende. Träning kan också lindra eller förhindra depression.

Det finns träningsformer för alla

Träning finns i otaliga former och det finns garanterat något som passar dig oavsett vilket utgångsläge du har. Hos Muskelcentrum kan du få hjälp att träna bort eller behandla skador och besvär för att du ska kunna fortsätta använda din fantastiska kropp fullt ut.