Samtalsterapi

Samtalsterapi är något av ett samlingsnamn för olika metoder och verksamheter där man söker att göra allt från att ge råd till behandla psykiska problem genom just samtal.

Anledningarna till att börja med samtalsterapi kan nog vara nästan lika många som antalet personer som väljer att genomgå detta, det är med andra ord högst personligt. Många som söker sig till samtalsterapi känner att de har ett problem som de inte själva kan lösa och skulle behöva mer insikt i detta.

Det finns många olika typer av samtalsterapi, det gäller att försöka hitta en form man anser passar en själv bäst, besöker man till exempel Ny Insikt kan man läsa mer om hur detta kan gå till.

Det är väldigt vanligt att man börjar samtalsterapi med att lära känna varandra, man får berätta om sig själv, sin situation och hur man själv ställer sig till de problem man sökt hjälp för. Anledningen till detta är att i alla former av terapi är det viktigt att det finns ett förtroende mellan den som sökt hjälp och terapeuten.

Det är inte ovanligt att terapin involverar övningar som hjälper en att tänka på andra sätt och kan användas som vägledning för att hantera situationer på bättre sätt. Exakt vad det är man kommer att göra i dessa övningar varierar stort och det är mycket upp till terapeuten att på sätt och vis skräddarsy en lösning som ska passa en så bra som möjligt.

I grund och botten kommer man att tala en hel del om sina egna tankar och känslor och försöka utforska varför man tänker som man gör och känner som man känner, och om man kan dra nytta av att förändra dessa mönster.

För mer information om hur det är att gå i terapi kan man läsa Vårdguidens artikel om just detta.