Samtalsterapi

Samtalsterapi är något av ett samlingsnamn för olika metoder och verksamheter där man söker att göra allt från att ge råd till behandla psykiska problem genom just samtal.

Anledningarna till att börja med samtalsterapi kan nog vara nästan lika många som antalet personer som väljer att genomgå detta, det är med andra ord högst personligt. Många som söker sig till samtalsterapi känner att de har ett problem som de inte själva kan lösa och skulle behöva mer insikt i detta.

Det finns många olika typer av samtalsterapi, det gäller att försöka hitta en form man anser passar en själv bäst, besöker man till exempel Ny Insikt kan man läsa mer om hur detta kan gå till.

Det är väldigt vanligt att man börjar samtalsterapi med att lära känna varandra, man får berätta om sig själv, sin situation och hur man själv ställer sig till de problem man sökt hjälp för. Anledningen till detta är att i alla former av terapi är det viktigt att det finns ett förtroende mellan den som sökt hjälp och terapeuten.

Det är inte ovanligt att terapin involverar övningar som hjälper en att tänka på andra sätt och kan användas som vägledning för att hantera situationer på bättre sätt. Exakt vad det är man kommer att göra i dessa övningar varierar stort och det är mycket upp till terapeuten att på sätt och vis skräddarsy en lösning som ska passa en så bra som möjligt.

I grund och botten kommer man att tala en hel del om sina egna tankar och känslor och försöka utforska varför man tänker som man gör och känner som man känner, och om man kan dra nytta av att förändra dessa mönster.

Samtalsterapi faller under en forma av terapi vi idag kallar kognitiv beteendeterapi, eller bara KBT. Detta är ett väldigt brett begrepp inom psykologi och bygger dels på teorier om människors tankar och hur vi bearbetar information, men även om inlärning.

Studier av inlärning är något som sträcker sig långt tillbaka i psykologins historia och även de som aldrig fördjupat sig i ämnen kan mycket väl ha hört talas om fall som Pavlovs hundar. Detta är något vi kallar för ”klassisk betingning” och handlar om hur vi lär oss att koppla ihop en sak med en annan i huvudet.

Man talar även om ”modellinlärning” där vi tar efter andras beteenden. Ofta personer vi ser upp till eller som varit viktiga för oss i ett eller annat skede i livet. Föräldrars beteende är en väldigt vanligt exempel men långt från det enda.

En tredje form är det man kallar för ”operant betingning” och betyder att vi lär oss från de konsekvenser vårt beteende resulterar i. Detta kan vara att ett beteende förstärks eller släcks ut och man talar ofta om positiv och negativ förstärkning.

En eller alla dessa faktorer kan komma att granskas i samtalsterapi i ett försök att gå till roten av ett problem och se vilka ändringar man kan behöva göra i sig själv.

För mer information om hur det är att gå i terapi kan man läsa Vårdguidens artikel om just detta.